Pakiety Inwestycyjne

Art Lokata - Srebna

Dedykowana dla inwestorów zamierzających dokonać inwestycje w artefakty na poziomie numizmatycznym, filatelistycznym, grafik i plakatów itp, do wartości rocznej 5 000 Euro. Zawsze sam decydujesz czy twoja inwestycja jest indywidualna czy zbiorowa. indywidualna - dotyczy samodzielnej decyzji wyboru w jaka dziedzinę chcemy zainwestować i do jakiej kwoty. zbiorowa - Dotyczy inwestycji, która pozwala osiągną zysk zbiorowy inwestując wspólnie z innymi inwestorami tego samego pakietu srebrnego na droższe obiekty historyczne/dzieła sztuki o wartości do 50 000 Euro.

Art Lokata - Złota

Dedykowana dla inwestorów zamierzających dokonać inwestycje w artefakty na poziomie numizmatycznym, filatelistycznym, grafik i plakatów itp, do wartości rocznej 10 000 Euro. Zawsze sam decydujesz czy twoja inwestycja jest indywidualna czy zbiorowa. indywidualna - dotyczy samodzielnej decyzji wyboru w jaka dziedzinę chcemy zainwestować i do jakiej kwoty. zbiorowa - Dotyczy inwestycji, która pozwala osiągną zysk zbiorowy inwestując wspólnie z innymi inwestorami tego samego pakietu srebrnego na droższe obiekty historyczne/dzieła sztuki o wartości do 100 000 Euro.

Art Lokata - Platynowa

Dedykowana dla inwestorów zamierzających dokonać inwestycje w artefakty na poziomie numizmatycznym, filatelistycznym, grafik i plakatów itp, do wartości rocznej powyżej 50 000 Euro. Zawsze sam decydujesz czy twoja inwestycja jest indywidualna czy zbiorowa. indywidualna - dotyczy samodzielnej decyzji wyboru w jaka dziedzinę chcemy zainwestować i do kwoty 50 000 Euro. zbiorowa - Dotyczy inwestycji, która pozwala osiągną zysk zbiorowy inwestując wspólnie z innymi inwestorami tego samego pakietu srebrnego na droższe obiekty historyczne/dzieła sztuki o wartości 500 000 Euro.